Zimowe utrzymanie dróg na terenie RDW Ostrów WIkp. i RDW Złotów na trzy sezony zimowego utrzymania w okresach od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020,2020/2021,2021/202.


  • Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61 - 623 Poznań, ul. Wilczak 51
  • Data rozpoczęcia: 27.08.2019
  • Data zakończenia: 27.08.2019
  • Rodzaj wykonywanych prac: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.
  • Suma zamówienia: 8 598 036,60 zł

Ostatnie realizacje