Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Grzebienisku


  • Pełna nazwa: Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Grzebienisku
  • Inwestor: Gmina Duszniki z siedzibą na ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki
  • Lokalizacja: Duszniki
  • Data rozpoczęcia: 12.09.2016
  • Data zakończenia: 30.10.2017
  • Forma realizacji: Wykonawca Generalny
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne
  • Suma zamówienia: 4 919 762,94 zł

Ostatnie realizacje