Przepławka Nysa


  • Pełna nazwa: Wykonanie przepławki od km 0+369 do km 1+570 w ramach zadania pn. „Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki”.
  • Inwestor: MELBUD S.A. Grudziądz
  • Lokalizacja: Nysa
  • Data rozpoczęcia: 27.08.2015
  • Data zakończenia: 11.01.2016
  • Forma realizacji: Podwykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty hydrotechniczne
  • Suma zamówienia: 2 034 000,00

Ostatnie realizacje