Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie


  • Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie; ul. Wodociągowa 1A; 77-400 Złotów
  • Lokalizacja: Złotów
  • Data rozpoczęcia: 29.11.2018
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne - sieciowe, elektryczne
  • Suma zamówienia: 35 510 199,85 zł

Ostatnie realizacje