Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj


  • Inwestor: Wodociągi Ustka, ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka
  • Lokalizacja: Ustka
  • Data rozpoczęcia: 26.08.2019
  • Data zakończenia: 31.03.2022
  • Forma realizacji: Generalne Wykonastwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót konstrukcyjno – budowlanych, technologicznych, sanitarno - sieciowych oraz elektrycznych
  • Suma zamówienia: 26 769 031,36 zł

Ostatnie realizacje