Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnkowie


  • Inwestor: Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie ul. Gdańskiej 48,; 67-700 Czarnków
  • Lokalizacja: Czarnków
  • Data rozpoczęcia: 06.12.2019
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne - sieciowe, elektryczne
  • Suma zamówienia: 4 919 807,07 zł

Ostatnie realizacje