Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na Osiedlu Borek we Wronkach


  • Pełna nazwa: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na Osiedlu Borek we Wronkach - realizowane w ramach Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki - Etap II"
  • Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. we Wronkach
  • Lokalizacja: Wronki
  • Data rozpoczęcia: 10.11.2016
  • Data zakończenia: 02.09.2018
  • Forma realizacji: Wykonawca
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty budowlano - montażowe / technologiczne
  • Suma zamówienia: 10 172 100,00 zł

Ostatnie realizacje