Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach


  • Pełna nazwa: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach
  • Inwestor: Gmina Kobierzyce Al.. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
  • Lokalizacja: Kobierzyce
  • Data rozpoczęcia: 12.10.2016
  • Data zakończenia: 12.10.2018
  • Forma realizacji: Generalny wykonawca
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty budowlano - montażowe / technologiczne
  • Suma zamówienia: 16 554 570,00 zł

Ostatnie realizacje