Modernizacja części mechanicznej, biologicznej, budowa instalacji fotowoltanicznej oraz budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich


  • Inwestor: Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 10; 47-100 Strzelce Opolskie
  • Lokalizacja: Strzelce Opolskie
  • Data rozpoczęcia: 19.02.2019
  • Forma realizacji: Generalne Wykonawstwo
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne - sieciowe, elektryczne
  • Suma zamówienia: 51 645 084,96 zł

Ostatnie realizacje