Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”. Etap I/Faza 2


  • Inwestor: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna; ul. Rotterdamska 9; 81-337 Gdynia
  • Data rozpoczęcia: 05.08.2020
  • Data zakończenia: 05.11.2021
  • Rodzaj wykonywanych prac: Roboty konstrukcyjno – budowlane, technologiczne, sanitarne - sieciowe, elektryczne
  • Suma zamówienia: 17 984 427,53 zł

Ostatnie realizacje