Dane dotyczące 2020 roku

ATA TECHNIK
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000428292. Kapitał zakładowy 1 000 005,00 zł, wpłacony w całości.

Liczba wszystkich wyemitowanych akcji : 66.667

 


Ostatnie realizacje