Przydomowe

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych, pochodzących z obiektów nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wychodząc na przeciw aktualnym trendom w ochronie środowiska firma nawiązała współpracę z dystrubutorem mini oczyszczalni PURFLO, dzięki czemu jest w stanie realizować lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków. Poprawnie zainstalowana oczyszczalnia gwarantuje całe lata bezkłopotliwej eksploatacji. Izolacja termiczna obudowy zapewnia niewrażliwość złoża na zmiany temperatury zewnętrznej. Oczyszczalnia jest niezwykle trwała
i łatwa w eksploatacji z uwagi na prostą konstrukcję. 
 
Szczególne zalety zastosowania przydomowych oczyszczalni, to przede wszystkim: 
  • tania i bezawaryjna eksploatacja
  • wysoka jakość produkowanych urządzeń
  • konkurencyjna cena i małe koszty montażu
  • niewrażliwość na zmiany temperatury, korozję, dobowe wahania ilości ścieków
  • skuteczna ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami sanitarnymi
Ze względu na swoje właściwości, przydomowe oczyszczalnie ścieków świetnie sprawdzają się domach prywatnych, restauracjach, motelach, pensjonatach, stacjach benzynowych, szkołach, szpitalach, a także innych obiektach użyteczności bublicznej.
 
 
 
 
 

Ostatnie realizacje