Komunalne

Przeważająca liczba osiedli wiejskich i małych miast w Polsce nie ma uporządkowanej gospodarki ściekowej. 

Dysproporcja między rozwojem zaopatrzenia w wodę a rozwojem systemów zbierania i oczyszczania ścieków jest ogromnym zagrożeniem dla środowiska. Wymagania obowiązujące w przepisach polskich dotyczących ochrony wód powierzchniowych są analogiczne dla dużych i małych ilości odprowadzanych ścieków. 
 
W wykorzystywanych przez firmę ATA-TECHNIK rozwiązaniach stosowana jest wysokosprawna, biologiczna metoda osadu czynnego z usuwaniem związków biogennych. Układ technologiczny oczyszczalni składa się z trzech części: mechanicznej, biologicznej i osadowej. 
 
Oczyszczalnie ścieków projektowane przez firmę ATA-TECHNIK realizowane są na niewielkim obszarze, ponadto zablokowane w żelbetowej lub stalowej konstrukcji. Wszystkie obiekty oczyszczalni wkomponowywane
są w krajobraz z uwzględnieniem właściwych kryteriów architektonicznych. Wokół oczyszczalni projektuje się pas zieleni zimozielnej i żywopłoty. 
 
Proces oczyszczania jest zautomatyzowany i opomiarowany, a wizualizacja na ekranie komputera, poprzez program komputerowy WIZCON lub w panelu operatorskim dostarcza niezbędnych informacji obsłudze do bieżącej oceny prawidłowości procesu technologicznego.
 

Ostatnie realizacje