Oczyszczalnie

Firma projektuje i wykonuje mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie ścieków o różnej przepustowości wraz z rozruchem technologicznym do osiągnięcia projektowanych parametrów, jakie wymagane są pozwoleniem wodno-prawnym. 

Przedsiębiorstwo projektuje i wykonuje ponadto modernizacje istniejących oczyszczalni ścieków, zarówno w celu zwiększenia ich przepustowości, jak i nowoczesności technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i wizualizacji, lub też unowocześniania gospodarki osadowej.

Efektem kilkunastoletniej działalności przedsiębiorstwa jest ponad dwadzieścia wybudowanych od podstaw i zmodernizowanych obiektów oczyszczalni ścieków, położonych na terenie całego kraju.
 
 
 

Ostatnie realizacje