Uzbrojenie terenu

ATA-TECHNIK wykonuje również usługi z zakresu uzbrajania terenów pod budowę. Zajmujemy się rozprowadzeniem na terenach przyszłych budów oraz terenach, na których prowadzone są inwestycje budowlane, sieci kanalizacyjnych - sanitarnych i deszczowych, sieci wodociągowych oraz gazowych. 

Firma posiada do tego celu specjalistyczny sprzęt umożliwiający sprawne działanie i poruszanie się na terenach nawet najbardziej złożonych inwestycji. Świadczymy usługi w zakresie uzbrojenia terenu zarówno na terenach dużych wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych jak i na terenach prywatnych działek budowlanych.
 
 
 
 

Ostatnie realizacje