Przyłącza

Firma wykonuje także przyłącza kanalizacyjne do poszczególnych posesji wraz ze studzienkami przyłączeniowymi, np. typu Wavin 315 mm. W ramach kanalizacji podciśnieniowej przedsiębiorstwo wykonuje ponadto przyłącza za pomocą studzienek podciśnieniowych wraz z całym wyposażeniem i monitoringiem.

 

 

 

 

 

 


 


Ostatnie realizacje