Gazowe

Budując sieci gazowe w miejscowościach pozbawionych gazu ziemnego firma ATA-TECHNIK proponuje kompleksowe rozwiązanie problemu gazyfikacji danej miejscowości. 

Firma wykonuje instalacje wewnętrzne w budynkach mieszkalnych jedno- i wielo-rodzinnych. Kompleksowo realizuje także kotłownie opalane gazem ziemnym w budynkach jedno- i wielo-rodzinnych, budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych. Kotłownie te firma wyposaża w wysokosprawne kotły produkcji niemieckiej firmy BUDERUS, której ATA-TECHNIK jest autoryzowanym przedstawicielem. 
 
Nieodzownym elementem gazyfikacji są także stacje redukcyjno-pomiarowe, znajdujące się również w ofercie firmy.
 
 
 

Ostatnie realizacje