Zasoby ludzkie

ATA-TECHNIK zatrudnia wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę, liczącą blisko 250 osób, dzięki której może realizować kompleksowo zlecane zadania poczynając od fazy projektowo-przygotowawczej, wykonawczej, na obsłudze serwisowej kończąc.

Kadra kierownicza firmy posiada szerokie uprawnienia w zakresie:

  • kierowania budowami i robotami budowlanymi
  • kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
  • sterowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
  • wykonywania nadzoru budowlanego – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Doświadczenie firmy najlepiej obrazują dziesiątki zrealizowanych inwestycji, które uzyskały bardzo wysoką ocenę inwestorów. Potwierdzeniem tego faktu są liczne referencje wystawiane przez zadowolonych klientów.

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnie realizacje