Potencjał

Rozwój ekonomiczny Spółki:      

ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Budzyniu w latach swojej działalności 1999 – 2014 sukcesywnie zwiększała poziom przychodów ze swej działalności, wzmacniała potencjał kadrowy i sprzętowy, przez cały czas zachowując pozytywny wynik finansowy.

Kilkunastoletnia działalność spółki wychodząca na przeciw wielu trudności występujących
w sektorze budowlanym to nieustanny rozwój potencjału i rozmiaru firmy. Okres ostatnich lat to okres niezwykle intensywnego rozwoju firmy.

 


Ostatnie realizacje