Potencjał

Rozwój ekonomiczny Spółki:      

ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Budzyniu w latach swojej działalności 1999 – 2014 sukcesywnie zwiększała poziom przychodów ze swej działalności, wzmacniała potencjał kadrowy i sprzętowy, przez cały czas zachowując pozytywny wynik finansowy.

Kilkunastoletnia działalność spółki wychodząca na przeciw wielu trudności występujących
w sektorze budowlanym to nieustanny rozwój potencjału i rozmiaru firmy. Okres ostatnich lat to okres niezwykle intensywnego rozwoju firmy.

Tab. 1: Dynamika rozwoju Spółki ATA-TECHNIK w latach 1999-2014

 

Rok

Obroty (w mln. PLN)

Dynamika obrotów

1999

12,84

-

2000

19,55

152,26%

2001

17,61

90,08%

2002

21,54

122,32%

2003

29,61

137,47%

2004

34,75

117,36%

2005

50,47

145,24%

2006

51,4

101,84%

2007

63,1

122,76%

2008

56,7

89,86%

2009

93,5

164,90%

2010

70,1

74,97%

2011

87,3

124,53%

2012

85,8

98,28%

2013

75,9

88,46%

2014

120,3

158,50%

 

 


Ostatnie realizacje