Misja gospodarcza - Irak

W maju 2012 roku Prezes Spółki uczestniczył w misji gospodarczej do Iraku organizowanej przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem misji było stworzenie możliwości nawiązania kontaktu z partnerami gospodarczymi  oraz zwiększenie  zdolności promocyjnych polskich firm na irackim rynku.

Uczestnictwo w misji dostarczyło wiele cennych informacji i wskazało perspektywy nawiązania współpracy. Spotkania z władzami głównych miast oraz przedstawicielami ministerstwa Gospodarki, Rolnictwa i Zasobów Wodnych, Energetyki, z Ministrem Spraw Zagranicznych a także z przedstawicielami firm zrzeszonych w Izbach Przemysłowo-Handlowych i Stowarzyszeniu Inwestorów pozwoliły uzyskać wiedzę na temat zasad funkcjonowania rynku oraz planu rozwoju gospodarczego Iraku.
 
Planowany przez władze Iraku wzrost  wydatków na sektory takie jak energetyka czy budownictwo pozwala nam poważnie rozważyć możliwość nawiązania współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury komunalnej, szczególnie w obszarze ochrony środowiska, w tym składowania i utylizacji odpadów i ścieków, energetyki oraz gospodarki wodnej.
 
 
 
 
 

Ostatnie realizacje