Zprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ustce

Miło nam poinformować, że po raz kolejny w tym roku otrzymaliśmy zawiadomienie o wyborze Naszej oferty.   

Dnia 26.08.2019 Nasza Firma podpisała umowę z Wodociągami Ustka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ustce w części biologicznej i osadowej przy zachowaniu istniejącej technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ustce w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie ; 2.3 Gospodarka wodno -ściekowa w aglomeracji pn. "Uporządkowanie gospodarki ścieków w Ustce".

 

 


Ostatnie realizacje