Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną (I, II, III etap) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo

W dniu 25.06.2021  ATA-TECHNIK  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. podpisała umowę na realizację zadania  pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul.11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną (I, II, III etap) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uściskowo (obszar objęty aglomeracją) - CZĘŚĆ I


Ostatnie realizacje